Het bedrijf.

Logo_BI³TSBI³TS is een eenmanszaak die werd opgestart in september 2010 en wordt uitgeoefend als zelfstandige in bijberoep. In het dagelijkse leven ben ik vooral bezig met "Business Intelligence" en in mijn vrije tijd concentreer ik mij rond "Computers" en specifiek alles wat met "MultiMedia" te maken heeft.
De I tot de 3 de macht die in BI³TS voorkomt moet je als volgt interpreteren:
[B]usiness [I]ntelligence
[I]nformation [T]echnology
[I]nformation [S]ystems

Bedrijfsfilosofie.
Vanuit mijn ervaring geloof ik er in dat ik 'particulieren' kan helpen met hun 'computer' omgeving (thuis). Dit kan zowel 'software' als 'hardware' zijn. In die context wil ik vooral 'advies' geven. Buiten dit heb ik mij verdiept in 'Multimedia'. Ik spreek hier over PC's, Thuisnetwerken (Internet), NMP's, NASsen, ... . Kortom beleef al uw digitale content op uw TV via een network.
Ook 'profesionele' klanten zijn welkom op vlak van "Business Intelligence".

De Mensen.
Tja, dat ben ik. Ik ben van opleiding "Industrieel Ingenieur" en werk al 20 jaar in een Telecommunicatie bedrijf.

Geschiedenis
Als tiener was ik al gefascineerd door computers en alles wat met IT te maken had. Vandaar dat ongeveer rond mijn 15de de eerste computer in huis kwam. Dit was een Tandy TRS80. Dit was het startschot om dan om de zoveel jaar een nieuwe computer aan te schaffen om in de mate van het mogelijke bij te blijven. De centjes moesten er uiteraard wel zijn om steeds een nieuwe PC te kunnen aan te schaffen. Dit is uiteraard heden ten dage niet meer mogelijk omdat het te snel gaat en er zoveel 'gadgets' op de markt worden gegooid. Ik ben bijgevolg opgegroeid met de PC en de software die op deze PC's gebruikt wordt. Dit was uiteraard iets dat vrienden en familie snel wisten. Ik heb dan ook regelmatig moeten helpen bij problemen, keuze's ... . Nu ben ik ondertussen de 40 voorbij en de vraag is er nog steeds, vandaar dat ik dacht: Ik begin als zelfstandige in bijberoep om mijn diensten aan particulieren en bedrijven (KMO's) te verlenen.

Missie/Visie

Ik wil mijn kennis in allereerste instantie overdragen aan derden zodoende dat zij o.a. meer uit hun PC kunnen halen. Ik heb gemerkt dat er toch nog heel veel mensen zijn die 'sukkelen' met het gebruik van een PC (mezelf incl.)   Het is niet altijd eenvoudig, vandaar dat ik de klanten wil bijstaan in de aanschaf van   'materiaal' of de keuze van 'softwarepakketten'.   Naargelang de vraag kan bijgevolg een PC worden uitgebreid met een thuisnetwerk, vervolgens eventueel een NAS (Harddisk in het netwerk om al uw data op te slagen) en we gaan verder met een NMP (Netwerk Media Player) die dan aan de TV wordt gekoppeld om uw digitale content te kunnen afspelen zijnde foto's, muziek en films.  Ook kan ik training geven in het gebruik van MS Excel en MS Access. Je zou versteld staan hoe eenvoudig en gemakkelijk het gebruik ervan is en kan bijdragen om uw dagelijkse administratie te optimaliseren. Bij mijn huidige werkgever heb ik mijn ervaring opgedaan rond 'rapportering'   (Business Objects, Business Explorer) ..., maar hoofdzakelijk ben ik vertrouwd met MS Access. Dit wordt o.a. gebruikt om data van verschillende ERP systemen (SAP, Oracle) te verzamelen om dan uiteindelijk in Excel rapporten te gieten. Bijgevolg zou ik hier KMO's van dienst kunnen zijn.

Logo_BI³TSLogo_BI³TS_Color-R68G183B173

 
 
  Site Map